บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด ประสบการณ์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทางเราค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านเครื่องสำอาง สกรินแคร์ สบู่ ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจกับลูกค้าของเราได้อย่างเต็มที่ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Lab ที่พัฒนาสูตรสินค้า ที่นำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาปรับประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของทางเราจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ แนวคิดสำคัญคือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย ต่อคนใช้และสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดนี้เรามุ่งมั่นเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้าและบริการจากทางเราหมดกังวลจากเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐาน สิ่งหนึ่งที่พวกเราตระหนักอยู่เสมอคือการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต และทุ่มเทให้กับพนักงานที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี ผู้ซึ่งรับผิดชอบทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยทำการคิดค้นและพัฒนาขึ้นภายในห้องทดลองเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่ทางเราค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตออกจำหน่าย จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาตามหลักวิชาการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน

Vision

เราพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำโลกธุรกิจเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เพราะเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และการบริการที่ครบวงจรที่ดีที่สุดที่ในวงการธุรกิจเครื่องสำอาง

Mission

เรามุ่งมั่นและพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการค้นคว้าพัฒนาสูตรสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน