สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง

 

ผลงานออกแบบโลโก้

 

ผลงานออกแบบสติกเกอร์

 

ผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

ผลงานออกแบบแคตตาล็อก

 

ผลงานออกแบบสื่อโฆษณา