Beauty Laboratory & Manufacturer
FTB Skin Care
FTB Supplement
FTB Soap
FTB Make up
FTB Cosmetic Brand

กลไกการสร้างเม็ดสีเมลานิน

กลไกการสร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanin-Biosynthesis Pathway)(1)

ภาพที่ 1 : ขบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน

ภาพที่ 1 : ขบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน

กลไกการสร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanin-Biosynthesis Pathway)
กรณีที่เม็ดสีผิวเข้มขึ้นเราเรียกว่า Melanogenesis หรือ Melanin-biosysthesis มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าทำงานมากหรือน้อยเกินไป ก็อาจเกิดปัญหาสีผิวแตกต่างได้ อาทิ เกิดฝ้า กระ รอยหมองคล้ำ รอยด่างขาว ขี้แมลงวันในคนสูงอายุ กลไกการสร้างตามขบวนการดังกล่าว มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้

Melanocyte (เซลล์ชนิดหนึ่งในชั้นผิวหนังกำพร้า)
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่เรียกว่า Melanosome ซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตเม็ดสี Melanin ซึ่งมีอยู่ 3 แบบ ก็คือ

1. Eumelanin
ซึ่งจะได้แก่เม็ดสีดำ ซึ่งพบในคนเอเซียและคนที่ผิวคล้ำทั้งหลายในปริมาณที่มากกว่าคนผิวขาว

2. Pheo-melanin ซึ่งได้แก่เม็ดสีแดง (Oxyhemoglobin) หรือสีเหลือง (carotene) ซึ่งจะพบในคนที่ผิวขาวมากกว่าคนที่ผิวคล้ำ

3. Mixed-melanin คือ มีเม็ดสีเมลานินทั้งสองแบบข้างบน ผสมผสานกันซึ่งในภาวะปกติ สีผิวของคนเราจะเข้มขึ้นหรือจางลง ต้องมีกลไกกระตุ้นตามขบวนการดังใน รูปประกอบที่1 โดยผ่านขั้นตอนการสังเคราะห์สารต่างๆ โดยมีเอนไซม์ที่สำคัญมากมาย แต่จะกล่าวเฉพาะตัวเด่นๆ ดังนี้ Continue reading

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
การตลาดออนไลน์
การตลาดออนไลน์
ForTheBest on Mobile
Cosmetics Tags